Makhluk Paling Sexy

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sexy sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Dibalik segala kekurangan manusia, Manusia teteeep aza makhluk yang paling sempurna...
Bersyukur itu lebih baik daripada tidak bersyukur. yak iyaaa laaah, masssa...

Dibalik kesempurnaan yang dimiliki oleh kodrat manusia, tohircicomre baru menemukan 2 orang yang paling hebat (Super Hero) di muka bumi ini. Hayooooo siapa mereka!!!

Mereka adalah...
  • Tukang Cukur
Orang ini adalah orang paling berkuasa di dunia. Walaupun dia hanya sebagai "Tukang", tapi nggak ada satu orangpun yang berani membantah atas perintah-perintahnya, sekalipun orang yang disuruh itu adalah Presiden/WAkil Rakyat yang terhormat.
Tapi ada 1 orang yang berani membantah perintah tukang cukur, dia adalah isterinya sendiri ketika si tukang cukur itu lagi nyukurin "anu-nya" si istrinya... jiakakakakakak pelan-pelaaaaan...........
Saya adalah orang yang paling berani nyuruh tukang cukur... "Pak, potong rambut saya donk". Dengan begitu, Saya langsung dipersilahkan masuk dan duduk di kursi goyang yang empuk, bagaikan radja. huahahahaha...
  • Penghulu/Amil
Orang ini adalah orang paling sakti mandraguna, dia meiliki kewenangan / kekuasaan untuk menghalalkan sesuatu yang haram contohnya mengadu-dombakan dua sedjoli di atas 'R' (dari harram menjadi Hallal), huehehehe... cihuuuyyy...

{ 0 Comments... Views All / Send Comment! }

Post a Comment